เกี่ยวกับบริษัท

รับประกันความพึงพอใจแบบ 100%

สมาชิกและตัวแทนของเราคือ ฑูตแห่งความสุขที่ออกไปแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับผู้คนที่ใส่ใจในสุขภาพ พร้อมกับการมีรายได้ที่ดี THE RICH จึงเป็นธุรกิจแห่งการเป็นผู้ให้ และเป็นธุรกิจของคนไทย ระดับ Asian ให้ให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆ โดยมีการลงทุนที่ต่ำ มีระบบการจัดการที่เรียบง่าย เหมาะกับทุกอาชีพ ทุกวัย รวมถึงบริการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว